حدیث روز
امام باقر علیه ‏السلام می فرمایند:باتقواترین مردم، کسی است که در آنچه به نفع یا ضرراوست،حق ‏رابگوید.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 97×

برچسب » دوره گفتار ایران

دوره گفتار ایران برگزار می شود!
1 هفته قبل
دوره گفتار ایران برگزار می شود.

دوره گفتار ایران برگزار می شود!

دوره گفتار ایران