حدیث روز
امام باقر علیه ‏السلام می فرمایند:باتقواترین مردم، کسی است که در آنچه به نفع یا ضرراوست،حق ‏رابگوید.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 97×

برچسب » مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی

انتصاب معاونت فرهنگی و اجتماعی امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب معاونت فرهنگی و اجتماعی امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی مهدی سلیم زاده بعنوان معاونت فرهنگی و اجتماعی امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.

انتصاب رئیس حوزه مدیریت امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب رئیس حوزه مدیریت امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی ستایش فلاحتی بعنوان رئیس حوزه مدیریت امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.

انتصاب معاونت امور بانوان و خانواده امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب معاونت امور بانوان و خانواده امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی هانیه کنگرانی بعنوان معاونت امور بانوان و خانواده امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.

انتصاب معاونت امور استانها امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب معاونت امور استانها امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی سید سینا بنی هاشمی بعنوان معاونت برنامه ریزی و توسعه مدیریت امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.

انتصاب دبیر شورای معاونین امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب دبیر شورای معاونین امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی ایلیا کابلی بعنوان دبیر شورای معاونین امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.

انتصاب قائم مقام امور نوجوانان و دانش آموزی
1 سال قبل

انتصاب قائم مقام امور نوجوانان و دانش آموزی

طی حکمی از سوی مدیر امور نوجوانان و دانش آموزی محمد محمدی بعنوان قائم مقام امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع ملی جوانان منصوب شد.