حدیث روز
امام باقر علیه ‏السلام می فرمایند:باتقواترین مردم، کسی است که در آنچه به نفع یا ضرراوست،حق ‏رابگوید.

افزونه جلالی را نصب کنید. ساعت تعداد کل نوشته ها : 97×

برچسب » کرمانشاه

مراسم معارفه دستیاران امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان کرمانشاه
1 سال قبل

مراسم معارفه دستیاران امور نوجوانان و دانش آموزی مجمع جوانان استان کرمانشاه

شبکه دانش آموزی مجمع ملی جوانان به استان کرمانشاه رسید